Náš tým

Pochází ze Slovenska. V roce 2007 ukončila studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 pracovala na...
Pochází z východních Čech od Nového Města nad Metují. Teď žije v Plzni, kde studuje lékařskou fakultu. V Ugandě jako dobrovolník...
Jana Březinová vystudovala sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci, Cyrilometodějské teologické fakultě a navazující magisterské...
Narodil se ve vesnici Kahengyere, v distriktu Ntungamo v Ugandě.  V roce 2005 byl vysvěcen za římskokatolického kněze. Od roku...
Eva a Martin Ilkovi, UnásdomaStudio, ČR

Kontakt

Shalom for Uganda IČO 72496878

ČÍSLO ÚČTU
249250857/0300

Sídlo v ČR : Palkovická 524,
738 01 Frýdek-Místek

Uganda : P.O.Box 289 Ntungamo

shalomforuganda@gmail.com